Innovatie in beeld: Slimme medicijndispenser populair in coronatijd

De slimme medicijndispenser is al jaren een handig hulpmiddel voor mensen die veel verschillende medicijnen moeten slikken of die vergeetachtig zijn. TWB Thuiszorg met Aandacht is in 2017 begonnen met het inzetten van de dispenser. In coronatijd hebben veel andere thuiszorgorganisaties het nuttige hulpmiddel eveneens ontdekt.

De wijkverpleegkundige vult het apparaat met de medicijnrol van de apotheek. Als het tijd is voor het innemen van de medicijnen geeft de dispenser een signaal. Met een druk op de knop verschijnt het medicijnzakje. Reageert de cliënt niet, dan geeft het apparaat opnieuw een signaal. Bij de derde keer gaat er een bericht naar de zorgorganisatie, zodat de wijkverpleegkundige polshoogte kan gaan nemen. “De dispenser is vooral handig voor mensen die een gezondheidsrisico lopen als zij hun medicijnen niet of niet tijdig innemen. Denk aan personen met beginnende dementie of cliënten met Parkinson, die veel medicijnen moeten innemen”, vertelt Jacqueline van Ginkel, zorgveranderaar bij TWB Thuiszorg met Aandacht.

Onderdeel van zorg

De slimme medicijndispenser is bij de West-Brabantse thuiszorgorganisatie gemeengoed. “Wij zien het apparaat ook niet als innovatie, maar als onderdeel van onze zorg”, zegt Jacqueline. “Ons streven is om de cliënt zoveel mogelijk de zelfregie te laten houden. Bij elke (zorg)vraag kijken we of we het op kunnen lossen met hulpmiddelen. Lukt dat niet, dan komen wij in actie. Het liefst komen we helemaal niet bij de cliënt, want dat betekent dat hij het zelf kan. Dat is het prettigst voor de cliënt en het houdt de zorg bereikbaar.”

Apotheker

De zorgveranderaar ziet dat steeds meer zorgorganisaties de slimme medicijndispenser gebruiken. “Ineens heeft de hele wereld het apparaat ontdekt. In coronatijd wilden thuiszorgmedewerkers zo min mogelijk op huisbezoek gaan. Ook kwamen extra subsidies vrij.” Jacqueline zou graag een stap verder gaan. “Het is eigenlijk raar dat de wijkverpleegkundige de medicijndispenser moet vullen. Ik vind dat meer de taak van de apotheker. Die komt immers ook de medicijnrollen brengen. Wij zijn in overleg met de apothekers om dat te bewerkstelligen. Hoe minder de thuiszorg nodig is, hoe beter het is.”

Meer informatie: www.twb.nl

 

Reeks corona-innovaties

De coronacrisis heeft in de zorg geleid tot het versneld invoeren van innovaties. Dat blijkt uit een inventarisatie die de Health Innovation School Brabant heeft uitgevoerd in samenwerking met de partners Slimmer Leven, Alles is Gezondheid en het Care Innovation Center. In een reeks artikelen wordt een greep uit de Brabantse innovaties voor het voetlicht gebracht. In deze aflevering aandacht voor de slimme medicijndispenser die TWB Thuiszorg met Aandacht veel gebruikt.

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in