‘InnoLeren: samen innoveren, samen leren’: Het perspectief van de gebruiker is essentieel

Het programma CrossCare is op 2 februari 2021 succesvol afgerond met de organisatie van het eindevenement ‘InnoLeren: samen innoveren, samen leren’. De mooie resultaten zijn hiervoor in kaart gebracht en men is op dit evenement samengekomen om terug te blikken, te leren en successen te vieren. Bram De Kort (directeur Interreg Vlaanderen-Nederland): “De resultaten van CrossCare worden pas écht duidelijk als je de concrete zorginnovaties ziet die bedrijven, in samenwerking met de proeftuinen, hebben gerealiseerd. Zoals de inflatables van Ergotrics of het beweegtoestel van iPitup. Dat zijn voor mij de tastbare, mooie resultaten van CrossCare”.

 

Het doel van het project CrossCare is het stimuleren, ondersteunen en versnellen van innovaties in de zorg. CrossCare heeft bijgedragen aan de ontwikkeling en implementatie van zorginnovaties (product, dienst, concept) door het aanbieden van zorgproeftuinen en een fonds (Interreg Vlaanderen-Nederland) waarmee innovatieprojecten zijn ondersteund.

 

Er zijn de afgelopen 4 jaar 179 enthousiaste gezondheids- en zorginnovaties geweest die zichzelf hebben aangemeld om deel te nemen aan het CrossCare programma. Hieruit zijn 24 zorginnovaties geselecteerd om deel te nemen en in samenwerking met de proeftuinen een stap verder te komen. Innovaties die deel hebben genomen aan het programma maken de zorg efficiënter waardoor we met minder mensen meer zorg kunnen verlenen en (zwaardere) zorg kunnen voorkomen. Martijn van Gruijthuisen (gedeputeerde Provincie Noord-Brabant): “Om oplossingen te ontwikkelen voor de arbeidsmarktuitdaging in de zorg zijn innovaties nodig. Hiervoor hebben we uitdagers uit andere sectoren nodig om de zorg verder te brengen”. Een aantal van deze innovaties zijn uitgelicht tijdens het CrossCare eindevenement:

 

Een van de leerpunten die naar voren is gekomen tijdens het eindevenement kwam van keynote spreker Paul Iske (Briljante Mislukkingen): “het is essentieel om te luisteren naar de gebruiker/burger wat hij/zij wil”. De zorginnovaties uit het CrossCare programma zijn ondersteund door zowel een Vlaamse als een Nederlandse proeftuin en hebben zo middels co-creatiesessies en livetesten ervaring opgedaan met potentiële gebruikers. Bram de Kort: “CrossCare was een heel mooi programma door innovaties te realiseren met behulp van input vanuit gebruikers in een complexe sector als de zorg en met grensoverschrijdende samenwerkingen. De eerste nieuwe oproep van het Interreg programma wordt dit najaar gelanceerd. Hierin gaan we zeker ook weer in de zorg investeren om de uitdagingen voor de toekomst het hoofd te kunnen bieden”.

 

CrossCare is een initiatief van Slimmer Leven, Care Innovation Center, VLAIO, EIZT, InnovAge, Happy Aging, Imec, POM West-Vlaanderen, LiCalab en Welzijnszorg Kempen. CrossCare is mede mogelijk gemaakt door Interreg Vlaanderen-Nederland, Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg, Provincie Limburg (BE), Provincie Antwerpen en Vlaams Brabant.

 

Meer informatie over de zorginnovaties: www.crosscaremagazine.nl

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in