HIS deelnemers ondergaan ROAST

Slimmer Leven organiseert in samenwerking met het Care Innovation Center en Alles is Gezondheid voor 50 zorgpartijen de Health Innovation School Brabant (HIS). Deze partijen zijn de uitdaging aangegaan om hun kennis, ervaring en netwerk in te zetten om de problemen in de zorg te lijf te gaan. Tijdens zes opleidingsdagen, diverse werksessies en in tien projectgroepen hebben de deelnemers afgelopen jaar aan vraagstukken gewerkt. Het doel is om gezamenlijk tot oplossingen te komen die de toepasbaarheid, implementatie en opschaling van zorginnovaties verbeteren en versnellen. Gisteren zijn de projecten hiervoor tijdens twee sessies ‘geROAST’.

De ROAST is een initiatief waarbij startups de kans krijgen om met vlijmscherpe feedback van een gespecialiseerd publiek aan de slag te gaan. Hoe ze dit doen? De startups pitchen hun concept en eindigen met een vraag: waar kunnen ze nog hulp bij gebruiken? Het publiek van experts geeft vervolgens feedback en bouwt daarna op naar een antwoord op die vraag.

De deelnemers van de HIS hebben gisteren een pitch gehouden over de concepten die zij afgelopen jaar hebben ontwikkelt en hebben daarbij de hulp gevraagd van o.a. coaches, bestuurders, leidinggevende, ondernemers en eindgebruikers. De pitches zijn begeleid door ROASTmasters. Zij hebben geholpen met het stellen van goede, niet suggestieve vragen die leidden tot harde kritiek. Na een diepe dal van kritiek kwam er positiviteit. Deze manier van werken zorgt ervoor dat het bestaande project snel grote stappen vooruit kan zetten.

De input die verkregen is uit de ROASTsessies wordt de komende weken door de deelnemers verwerkt in een eindpitch. Deze eindpitch heeft de vorm van een video. Deze video’s zullen worden gebruikt om de bestuurders, partners en sprekers van de HIS bij de projecten te betrekken en om adoptieouders te werven die na afloop van de HIS met de input en het idee van de projectgroep verder gaan.

Afsluiting

De HIS Brabant wordt dinsdag 26 januari 2021 van 08.00 tot 09.00 uur afgesloten met een breakfast webinar. De breakfast webinar wordt een korte feestelijke afsluiting waarbij bestuurders, ondernemers, deelnemers en coaches van de HIS aanschuiven.

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in