GROZ: Handen ineen voor een vitaal functionerende samenleving

Op 4 juli 2018 start de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) het nieuwe initiatief GROZ. GROZ staat voor de kanteling van onze gezondheidszorg en is een nationale samenwerking op het gebied van de maatschappelijke uitdaging Gezondheid en Zorg. Binnen GROZ slaan burgers, zorgprofessionals, ondernemers, wetenschappers, financiers en overheid de handen ineen, zowel op lokaal als nationaal niveau. Het blijft niet uitsluitend bij praten. Alle partijen werken samen aan concrete zorgvernieuwingen met als doel een vitaal functionerende samenleving met een gezonde economie.

 

De kracht van burgerinitiatieven

Regionale initiatieven door én voor burgers leiden tot innovatieve, lokaal gedragen oplossingen voor uitdagingen in de gezondheidszorg. Burgers weten zich daarbij steeds meer gesteund door hun gemeente, zorgaanbieders, lokale GGD en ondernemers. Krachtige voorbeelden zijn Vitaal Vechtdal, Austerlitz Zorgt en Stichting Gezondheidscentra Nijkerk. Hoe kunnen dit soort initiatieven ook elders in Nederland de gezondheidszorg kantelen?

 

Startsein voor GROZ

Meer en meer zal de behoefte van burgers centraal staan in het gezondheidszorgsysteem. Daarom start de eerste GROZ bijeenkomst op 4 juli met burgerinitiatieven. Zij komen bijeen om elkaar aan de hand van tien concrete succesvoorwaarden te informeren en inspireren. Vervolgens bepalen de partijen gezamenlijk wat er vanuit andere stakeholders nodig is om deze burgerinitiatieven succesvol te laten groeien.

 

Werken aan de maatschappelijke uitdaging Gezondheid en Zorg

Vanuit de behoeften die de burgerinitiatieven op 4 juli ophalen, organiseert de Topsector LSH in de tweede helft van 2018 nog een drietal bijeenkomsten met gezondheidszorgprofessionals, ondernemers en investeerders en financiers. Hier volgen de thema’s mankracht, het veranderde aanbod binnen bedrijven en financieringsstructuren elkaar op. GROZ wil hiermee een domino-effect creëren waardoor partijen gezamenlijk in beweging komen voor de maatschappelijke uitdaging Gezondheid en Zorg.

De Topsector LSH en haar coalitiegenoten geven met GROZ het startsein voor een nationale transformatie van de gezondheidszorg, waar burgers, kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid voorop staan.