Eerste editie Health Innovation School – Implementation van start

Hoe zorgen we ervoor dat sociale- en technologische innovaties geïmplementeerd en opgeschaald worden binnen zorg- en welzijnsorganisaties? De komende acht maanden bouwen 39 zorgvernieuwers expertise, kennis en kunde op over het implementeren en opschalen van innovaties tijdens de eerste editie van de Health Innovation School – Implementation (HIS-Implementation). Dinsdag 9 november van 10.00 tot 12.30 uur start de HIS-Implementation met deelnemers uit de provincies Noord-Brabant en Limburg. De HIS-Implementation is een initiatief van Transvorm, Care Innovation Center, Zorg aan Zet en Coöperatie Slimmer Leven.

Veel zorg- en welzijnsorganisaties innoveren om meerwaarde te bieden voor cliënten/patiënten en medewerkers, maar ook om toekomstbestendig te zijn door slimme inzet van zorg en arbeid. Er is ervaring met het bedenken van nieuwe innovatieve concepten, diensten en technologische toepassingen. Echter, vaak blijkt het implementeren en opschalen hiervan weerbarstiger. Succesvol implementeren kent veel facetten en is ook een veranderkundig vraagstuk. HIS-Implementation is een inspirerend programma dat kennis, expertise en praktische handvatten biedt voor het implementeren en opschalen van sociale- en technologische innovaties binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Dit draagt bij aan het vergroten van het innovatief vermogen van organisaties.

HIS-Implementation

De HIS-Implementation is opgebouwd uit tien programmadagen (acht online en twee fysiek) en drie netwerksessies. De programmadagen zijn bedoeld om invulling te geven aan het implementeren of opschalen van een, door de deelnemers, zelfgekozen innovatie. Handzame theorieën en inspiratie uit de praktijk helpen om vanuit een veranderkundig perspectief concreet met de implementatie en opschaling aan de slag te gaan. Implementeren kun je niet alleen. Daarom sluiten bij een aantal programmadagen naast de deelnemers ook een aantal interne collega’s en een bestuurder aan. Hiermee creëren we interne betrokkenheid en draagvlak gedurende het programma. Op deze manier zorgen we ervoor dat de opgedane kennis, expertise, kunde en ervaring breder voelbaar is binnen de organisatie.

De drie netwerksessies vinden plaats in subgroepen per regio. Deze zijn bedoeld om te sparren,  kennis te delen over actuele ervaringen en feedback te krijgen op het implementatieproces waar de deelnemers mee bezig zijn. Deze netwerksessies worden begeleid door moderatoren van Avans Hogeschool, Fontys Hogescholen en Zuyd Hogeschool.

Smart Glasses

Een voorbeeld van een innovatie die geïmplementeerd zou kunnen worden tijdens het programma is de Smart Glasses (https://www.gezondheidszorgzonderafstand.nl/). De Smart Glasses is een innovatie om de zorg ook in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en interessant te houden. De ingebouwde camera in deze innovatie maakt het mogelijk dat een arts of verpleegkundige op afstand meekijkt bij de behandeling van een cliënt of patiënt, maar kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt door een docent om studenten te volgen of aanwijzingen te geven in praktijksituaties. Mede dankzij de Corona pandemie is zorg op afstand een van de belangrijkste innovatietrajecten geworden in de zorg. HIS-Implementation gaat hier de komende maanden een bijdrage aan leveren.

HIS-Implementation is een gezamenlijk initiatief van Transvorm, Care Innovation Center, Zorg aan Zet en Coöperatie Slimmer Leven en valt onder de landelijke vlag van ‘Schools of Future Health’. Het doel van alle Schools of Future Health is het bevorderen van samenwerking op het gebied van innovatie in zorg en welzijn.

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in