Door TU/e-hoogleraar bedachte Nightwatch kan tienduizenden levens van epilepsiepatiënten redden

TU/e en Kempenhaeghe ontwikkelden met ‘Tele-epilepsie Consortium’ een hightech armband, Nightwatch, die 85 procent van alle ernstige nachtelijke epilepsieaanvallen ontdekt. Hierdoor worden veel sterfgevallen voorkomen. Nightwatch heeft met behulp van het CrossCare-programma diverse live tests in zowel België als Nederland kunnen uitvoeren bij gezinnen thuis. 

SUDEP, sudden unexpected death in epilepsy (plotselinge dood door ernstige nachtelijke epileptische aanval) is een belangrijke doodsoorzaak bij epilepsiepatiënten. Bij patiënten met een verstandelijke beperking en onbehandelbare epilepsie, zo’n 10.000 van de 120.000 epilepsiepatiënten in Nederland, is de kans zelfs 20 procent dat ze ooit hieraan overlijden.

Alarmsignaal

Alhoewel er meerdere technieken zijn om patiënten ’s nachts te monitoren, worden veel aanvallen nu nog over het hoofd gezien. Onderzoekers van het Tele-epilepsieconsortium, met daarin de TU/e en Kempenhaeghe, hebben daarom de Nightwatch ontwikkeld, een armbandje dat 2 essentiële kenmerken van ernstige aanvallen herkent: een afwijkende hartslag en schokkende bewegingen van de patiënt. Het armbandje stuurt in die gevallen draadloos een alarmsignaal aan verzorgers of verplegers. Aan de ontwikkeling van de Nightwatch, gebaseerd op een idee van Johan Arends en enkele collega’s van de TU/e, is een kleine twintig jaar gewerkt.

Onderzoek

Het onderzoeksteam beproefde de armband, met de naam Nightwatch, bij 28 epilepsiepatiënten met een verstandelijke beperking, over gemiddeld 65 nachten per patiënt. De armband mocht alleen een alarmsignaal afgeven bij ernstige aanvallen. De patiënten werden gefilmd, om te controleren of er mogelijk aanvallen waren die de Nightwatch over het hoofd zag. Daaruit bleek dat het armbandje 85 procent van alle ernstige aanvallen signaleerde. Ter vergelijking werd tegelijkertijd getest met de huidige detectiemethode, een bedsensor die reageert op trillingen. Deze signaleerde slechts 21 procent van de ernstige aanvallen. Gemiddeld bleef de bedsensor eens per 4 nachten per patiënt onterecht stil. De Nightwatch daarentegen miste gemiddeld maar eens in de 25 nachten een ernstige aanval per patiënt. Verder bleken de patiënten weinig hinder van de armband te ondervinden en ook het verzorgend personeel was positief over het gebruik ervan.

SUDEP

„Deze resultaten laten zien dat de armband goed werkt”, zegt onderzoeksleider Johan Arends, neuroloog bij Kempenhaeghe en hoogleraar aan de TU/e. „De Nightwatch kan nu breed ingezet worden bij volwassenen, zowel in instellingen als in de thuissituatie.” Arends verwacht dat het aantal gevallen van SUDEP hierdoor met twee-derde kan afnemen, waar hij wel de kanttekening bij plaatst dat dit ook afhangt van hoe snel en adequaat zorgverleners of mantelzorgers reageren op de alarmeringen. Bij wereldwijde toepassing kan het tienduizenden levens redden. Arends hoopt dat de goede resultaten ertoe leiden dat de Nightwatch wordt opgenomen in het basispakket van de Nederlandse zorgverzekering.

Dit artikel verscheen op ED.nl.