Directeur GGD Brabant-Zuidoost Ellis Jeurissen treedt toe tot bestuur Coöperatie Slimmer Leven

In de Algemene Ledenvergadering op 20 juni is de benoeming van Ellis Jeurissen (Directeur Publieke Gezondheid van GGD Brabant-Zuidoost) als nieuw bestuurslid van Coöperatie Slimmer Leven unaniem goedgekeurd. Jeurissen volgt hiermee onder andere Henri Plagge en Joep Brouwers op, die eerder dit jaar hun bestuursfuncties neerlegden wegens het bekleden van nieuwe functies elders in het land. In haar rol als directeur van GGD Brabant-Zuidoost werkt Ellis Jeurissen momenteel verder aan de ontwikkeling van de GGD, gericht op innovatie en versterking van de professie. Ze is een netwerker met grote inhoudelijke betrokkenheid en de kracht om binnen en buiten optimaal met elkaar te verbinden. Coöperatie Slimmer Leven is er van overtuigd dat de benoeming van Ellis Jeurissen een hele waardevolle aanvulling vormt op het huidige bestuur.

Ellis Jeurissen is sinds april 2017 directeur van GGD Brabant-Zuidoost. Daarvoor werkte ze 11 jaar bij de Politie als districtchef in De Peel, Eindhoven en De Kempen. Jeurissen studeerde Engelse taal en letterkunde, Massacommunicatie en PR aan de universiteit in Utrecht en werkte 17 jaar als communicatiemanager bij internationale bedrijven in de profit en non-profit sector. Recent volgde ze een Master aan de Poitieacademie/NSOB en schreef een scriptie over Co-creatie 2.0 die de juryprijs won.

“De overstap van het veiligheidsdomein naar het sociale domein, was een hele bewuste. Juist om die twee werelden te verbinden. Ik geloof in eco-management in plaats van ego-management en ben niet op aarde om organisaties in stand te houden, maar juist om samen het goede te doen en elkaar te versterken zonder dat we altijd moeten praten over geld en capaciteit”, zegt Ellis Jeurissen. “Ook al staan we bekend als slimme regio, er zijn nog steeds veel mensen die niet meekomen en een achterstand hebben. Als bestuurslid van Coöperatie Slimmer Leven hecht ik groot belang aan de kwetsbaren in de samenleving gezonder en weerbaarder maken. Gezondheid gaat namelijk ook om zingeving, erbij horen, er toe doen en ondanks tegenslagen kwaliteit van leven ervaren. Ik ben blij deel uit te maken van een zorginnovatienetwerk dat met mij werkt aan dit maatschappelijk belang van een inclusieve samenleving en ben vereerd met deze benoeming.”