Dementie en technologie: Wat zit jou dwars? Deel het tijdens de DDW

Mensen die te maken krijgen met dementie ervaren allerlei veranderingen. Dementie zorgt voor een achteruitgang in geheugen, maar kan ook zorgen voor taalproblemen. Daarnaast kan het karakter van mensen met dementie veranderen. Voor naasten en henzelf kan het lastig zijn om hiermee om te gaan. Dit alles kan ertoe leiden dat ouderen met dementie minder vaak contact hebben met anderen en zich eenzamer voelen.

Verschillende technologieën zijn ontworpen om deze problemen te verhelpen. Maar sluiten deze technologieën wel aan bij de wensen van mensen met dementie? En hoe zit het met hun mantelzorgers? Waar lopen zij tegenaan in de omgang met mensen met dementie? En hoe kijk jij er als professioneel zorgverlener / designer / wetenschapper tegen aan?

Wij horen graag wat jou dwars zit op het gebied van dementie en technologie. Daarom nodigen we je uit om dit te beschrijven op onze Wall of Wonder, te vinden bij Manifestations op de 8e etage van het Veemgebouw op woensdag 24 oktober tussen 14.00u en 18.00u. Ben je bereid een stap verder te denken en mee naar oplossingen te zoeken? Sluit dan om 16.00u aan bij de interactieve workshop!

 

De Wall of Wonder en de interactieve workshop worden georganiseerd door Tranzo (Tilburg University), TU/e, GGzE en Coöperatie Slimmer Leven. Zij werken samen in het project Dementia Design in Dynamics, dat als doel heeft  te begrijpen wat thuiswonende ouderen met beginnende dementie meemaken op sociaal gebied en hen te betrekken bij het ontwerpen van nieuwe technologische oplossingen voor hun sociale uitdagingen.