Dementia Dynamics in Design vraagt bezoekers Dutch Design Week naar frustraties op gebied van technologie en dementie

Op woensdag 24 oktober maakte het project Dementia Dynamics in Design even onderdeel uit van de Dutch Design Week en stonden zij bij Manifestations op de 8e etage van het Veemgebouw. Tijdens deze middag vroegen de partners in dit project, Coöperatie Slimmer Leven, Tranzo, Technische Universiteit Eindhoven en GGzE, bezoekers naar hun frustraties op het gebied van technologie en dementie. Deze konden de ondervraagden vervolgens noteren op verschillende canvassen. De input uit deze middag wordt gebruikt door de onderzoekers om meer inzicht te krijgen in alledaagse frustraties van personen op dit gebied

Mensen die te maken krijgen met dementie ervaren allerlei veranderingen. Dementie zorgt voor een achteruitgang in geheugen, maar kan ook zorgen voor taalproblemen. Daarnaast kan het karakter van mensen met dementie veranderen. Voor naasten en henzelf kan het lastig zijn om hiermee om te gaan. Dit alles kan ertoe leiden dat ouderen met dementie minder vaak contact hebben met anderen en zich eenzamer voelen. Verschillende technologieën zijn ontworpen om deze problemen te verhelpen. Maar sluiten deze technologieën wel aan bij de wensen van mensen met dementie? En hoe zit het met hun mantelzorgers? Waar lopen zij tegenaan in de omgang met mensen met dementie? En hoe kijk jij er als professioneel zorgverlener / designer / wetenschapper tegen aan? Over deze vragen werd met de bezoekers van de Dutch Design Week in gesprek gegaan.

Het project

Begin 2018 is het driejarig project Dementia Dynamics in Design gestart. Het project valt onder het Create Health-programma van ZonMW, wat zich richt op het bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen rondom gezond en actief ouder worden. Het project is een samenwerking tussen wetenschappelijk centrum Tranzo (Tilburg University), Technische Universiteit Eindhoven, zorginstelling GGzE en netwerkorganisatie Slimmer Leven 2020.

Thuiswonende ouderen die te maken krijgen met dementie ondergaan allerlei veranderingen. Dementie kan zorgen voor geheugenklachten, gedragsveranderingen en veranderingen van karakter. Voor naasten en henzelf kan het lastig zijn om hiermee om te gaan. Dit alles kan ertoe leiden dat mensen met dementie minder vaak contact hebben met anderen en zich eenzamer voelen. Ook kan men moeite krijgen met het bedienen van apparaten zoals mobieltjes. In het project Dementia Dynamics in Design ontwerpen en testen we nieuwe technologische oplossingen die ouderen met beginnende dementie helpen bij het onderhouden van sociale contacten. Dit doen we samen met hen en hun naasten. Het project heeft als doel:

“Begrijpen wat thuiswonende ouderen met beginnende dementie meemaken op sociaal gebied en hen betrekken bij het ontwerpen van nieuwe technologische oplossingen gericht op hun sociale uitdagingen.”

Uiteindelijk hopen de partners zowel een bijdrage te leveren aan de sociale gezondheid van thuiswonende ouderen met beginnende dementie als een wetenschappelijke bijdrage.