Dementia Dynamics in Design: samen sociale contacten in kaart brengen

In het kader van het driejarig project Dementia Dynamics in Design is het onderzoeksteam van start gegaan met het in kaart brengen van het sociale netwerk van mensen met dementie. Dit gebeurt in een interview, middels o.a. een sociale map. Factoren die (het zoeken van) sociaal contact belemmeren of bevorderen worden besproken, evenals barrières of stimulans om technologie te gebruiken voor dit sociaal contact. Zo ontwikkelt zich een beeld van welke aspecten spelen een rol bij het sociale leven van de deelnemers, en hoe dit sociale leven verandert over de tijd en per persoon.

Vervolgens wordt met een (co)design sessies de thuissituatie als context van de mensen met dementie in kaart brengen. Waar bevinden zich momenteel de communicatiemiddelen die het sociale contact bevorderen of beperken, welke activiteiten doet de persoon met dementie nog met anderen en hoe wordt dit geïnitieerd. In dit proces krijgen de deelnemers een spelbox mee naar huis: een week lang kunnen ze met de speelkaarten spelen, wat helpt inzicht te krijgen in hun dagelijkse sociale leven en dat van hun partners.

Met de opgedane kennis gaat het team een tool ontwikkelen die mensen met dementie gaat helpen bij het zoeken en onderhouden van sociale contacten.

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in