Delegatie VWS bezoekt diverse leden Coöperatie Slimmer Leven in kader van ‘Pact voor de Ouderenzorg’

Op maandag 24 september brachten een aantal collega’s van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Topsector Life Science & Health een bezoek aan Coöperatie Slimmer Leven. Dit bezoek is een gevolg van de lobby die is ingezet in het kader van de Brainport Nationale Actieagenda en de ambitie op het gebied van ‘Gezondheid & Vitaliteit’.

Eerder sprak Coöperatie Slimmer Leven met deze personen in Den Haag over de missie die alle leden gezamenlijk hebben. Daaruit kwam naar voren dat diverse initiaiteven uit de regio perfect aansluiten bij het nieuwe Rijksprogramma ‘Pact voor de Ouderenzorg’. Met het pact voor de ouderenzorg komen tal van partijen, waaronder gemeenten, verzekeraars, zorgverleners en andere maatschappelijke partners, samen in actie om eenzaamheid te signaleren en te doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van verpleeghuiszorg te verbeteren. Dit pact is het begin van een proces met als doel ouderen in Nederland te laten merken dat de zorg en ondersteuning voor hen, en de generaties daarna, beter wordt. Op dit moment wordt gewerkt aan de concrete uitwerking van de drie programma’s die deel uit maken van het pact voor de ouderenzorg: ‘eenzaamheid’, ‘verpleeghuiszorg’ en ‘langer thuis’.

Coöperatie Slimmer Leven is afgelopen zomer ook aangesloten bij dit pact, namens alle leden. In dit kader bracht de delegatie van VWS en de Topsector Life Science & Health daarom een bezoek aan drie initiatieven in de regio: Centrale24Lokaal+ (Summa Zorg) en RSZK. Alle partijen lichtten toe waar zij mee bezig zijn, wat hun doelen zijn en vooral ook waar ze tegenaan lopen. Welke uitdagingen komen ze tegen en hoe kan daarin gezamenlijk met VWS een oplossing worden gevonden.

Het werkbezoek is door alle aanwezigen ervaren als een stap in de goede richting om de banden tussen het Ministerie van VWS en de Coöperatie Slimmer Leven aan te halen en verder te verdiepen. Gezamenlijk wordt bekeken wat het best passende vervolg zou kunnen zijn.