Delegatie Brainport-regio ‘date’ met Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over programma ‘Gezond & Vitaal’

Op donderdag 27 september vertrok een delegatie uit de Brainport-regio naar Den Haag om in gesprek te gaan met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de ambities en programmalijnen zoals opgenomen in de Brainport Nationale Actieagenda voor het thema ‘Gezondheid & Vitaliteit’. De delegatie bestond uit vertegenwoordigers van Coöperatie Slimmer Leven en de zorg- en sportinnovatienetwerken Sports & Technology en e/MTIC. Ook sloten er mensen aan van Brainport Development en provincie Noord-Brabant.

Brainport Gezond en Vitaal

Deze middag vormde het startpunt van het verkennen in hoeverre het regionale programma ‘Brainport Gezond en Vitaal’ ingezet kan worden bij rijksprogramma’s. Dit is één van de acties zoals beschreven staat in de Brainport Nationale Actieagenda:

Rijk en regio verkennen in de tweede helft  van 2018 gezamenlijk welke projecten uit het programma Brainport Gezond en Vitaal helpen doelen van het Rijk versneld te realiseren.  Dat gebeurt via rijksprogramma’s op het gebied van Life Science & Health, eHealth, en (onder andere) het preventieakkoord en het pact Ouderenzorg. Dit kan door vanuit Brainport Eindhoven innovatieve oplossingen en pilots aan te dragen (waarbij Rijk en regio gezamenlijk kunnen bepalen waar welke proeftuinen gaan lopen), door opschaalbare testomgevingen te leveren, door bestaande samenwerkingsclusters te benutten en door bestaande rijksinstrumenten in te zetten. Op basis van deze verkenning worden verdere samenwerkingsafspraken gemaakt. 

Speeddates

Naast ​ambtenaren werkzaam bij VWS, sloten ook enkele personen vanuit EZK (Economische Zaken en Klimaat) aan deze middag. De middag bestond uit verschillende onderdelen. Er werd afgetrapt met een algemene introductie om de kaders van de Brainport Nationale Actieagenda te schetsen. Ook werd de ambitie en de programmalijnen van het programma Brainport Gezond en Vitaal duidelijk toegelicht. Bij dit gedeelte waren zowel vanuit het Rijk als de Regio alle personen aanwezig. Vervolgens werd er in deelsessies, zogenaamde speeddates gebaseerd op de zes programmalijnen, met elkaar verder gepraat. Per programmalijn sloten de meest relevante personen aan om de programmalijn toe te lichten en om afspraken te maken met de personen van VWS en EZK. De middag werd afgesloten met een algemene wrap up waarin ruimte was voor conclusies en vervolgafspraken.

Herkenning en samenwerking

De gehele middag stond in het teken van herkenning voor beide kanten. De uitdagingen waar in de regio tegenaan lopen, zijn uitdagingen waarvoor men bij VWS oplossingen probeert te zoeken en andersom. De agenda’s sloten daarom dus goed op elkaar aan. Ook werd benoemd dat de Brainport-regio, onterecht, misschien niet als eerste in de gedachten opkomt als het om zorg- en sportinnovatie gaat. Met de speeddate-sessies eind september heeft de Regio daar in ieder geval verandering in gebracht. Het is nu zaak om de besproken acties op te volgen en dichter naar elkaar te bewegen voor een langdurige en duurzame samenwerkingsrelatie. Want zowel Rijk als Regio hebben elkaar nodig als het gaat om het behalen van doelstellingen en realiseren van ambities. Deze speeddates krijgen dan ook zeker een vervolg.