Dag van de Gezondheid: van zorg naar gezondheid start hier

De provincie heeft in een uitvoeringsagenda de activiteiten vastgelegd om de ambitie ‘3 gezonde levensjaren erbij voor alle Brabanders’ te realiseren. De Dag van de Gezondheid op 8 juli gaf inzicht in welke partijen en initiatieven moeten bijdragen aan de positieve gezondheid van de Brabander.

Vrijdag 8 juli tijdens de Dag van de Gezondheid zijn de deelnemers door middel van een fietstocht door Den Bosch letterlijk op bezoek gegaan bij de casusprojecten. Deze dag werd georganiseerd door de provincie, Coöperatie Slimmer Leven en BrabantAdvies.

Elies Lemkes-Straver, coördinerend gedeputeerde Gezondheid: “We willen toe naar een Brabant dat bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Daarbij gaan we uit van positieve gezondheid. Op de Dag van de Gezondheid zetten we met z’n allen een stap naar voren om de transitie van zorg naar gezondheid te maken.”

Gezonde verstedelijking

De resultaten van het onderzoek ‘Gezonde verstedelijking in Brabant(stad)’ werden gepresenteerd en tijdens een fietstocht door ’s-Hertogenbosch meteen in de praktijk toegelicht. Het onderzoek werd uitgevoerd door het PON & telos, samen met gemeenten, waterschappen en GGD en heeft een aantal praktisch aanbevelingen opgeleverd heeft hoe gezondheid in de praktijk van verstedelijking kan worden toegepast. Bekijk de onderzoeksresultaten.

De grote steden in Brabant staan aan de vooravond van een omvangrijke wederOMbouw opgave. Er moeten veel woningen bijgebouwd worden binnen het bestaand stedelijk gebied. Hoe ontwerpen we de leefomgeving op zo’n manier dat deze gezonder is én gezond gedrag stimuleert? Deze vragen stonden centraal in onze verkenning naar de Gezonde Verstedelijking in Brabant(Stad).

Via data-analyses, casusprojecten en expertsessies kwamen er 3 herkenbare, inspirerende verhaallijnen bovendrijven.

  1. Gezonde verdichting rondom mobiliteitsknooppunten.
  2. Gezondheidsarmoede aanpakken via (oude) wijktransformatie.
  3. Gezondheid via sterke groenblauwe netwerken.

Veel informatie over de verkenning en inspirerende voorbeelden van de verhaallijnen vindt u op hetpon-telos.nl.

Monitor gezondheid

Om inzicht te krijgen waar gezondheidswinst te behalen is en hoe interventies het meest kans van slagen hebben, investeert de provincie in een monitor gezondheid genoemd met de naam ”Het Gezondheid Informatieknooppunt”. Hierin worden bestaande Brabantse data en nieuwe data bij elkaar gebracht. Daarmee krijgt de provincie zicht op de gezondheidseffecten van interventies, zodat alle partijen in Brabant beter kunnen sturen op de positieve gezondheid van de Brabander. Tijdens de Dag van Gezondheid kregen bezoekers vast een sneak preview van deze monitor.

Women on mars

Uit de voordrachten van de sprekers en in de workshops was duidelijk een gemene deler te halen: drie gezonde levensjaren erbij is alleen te behalen door alle sectoren bij te laten dragen. Gezond voedsel, groene leefomgeving, duurzame mobiliteit, voldoende bewegingsmogelijkheden, geestelijk welbevinden, luchtkwaliteit etc hebben bij elkaar meer impact dan medische zorg zelf, die slechts voor 15% verantwoordelijk is. En daar kan de provincie iets in betekenen door gezondheid in alle programma’s te laten landen, maar ook alle andere organisaties die aanwezig waren. Gedeputeerde Lemkes: “Als Nederland lopen we voorop met onze doelstellingen op het gebied van gezondheid. Landelijk wordt vaak gesproken over onze man on the moon. Ik zou willen zeggen: het zijn de women on mars! Wij gaan samen zorgen voor meer gezonde levensjaren en minder gezondheidsverschillen.”

Bron: Provincie Noord-Brabant

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in