Coöperatie Slimmer Leven en RSZK vertegenwoordigen Brainport-regio tijdens Parade voor Pact van de Ouderenzorg

Op donderdag 11 oktober vond de Parade – Pact voor de Ouderenzorg plaats in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Dit evenement werd georganiseerd door het Ministerie van VWS in het kader van het Pact voor de Ouderenzorg. Samen met zo’n 42 partijen tekende minister De Jonge op 8 maart 2018 het Pact voor de Ouderenzorg. Met het Pact komen de deelnemers samen in actie om de zorg en ondersteuning aan ouderen te verbeteren. Daarbij gaat het om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren. Inmiddels zijn er hierop vanuit VWS drie programma’s gelanceerd en zijn er ruim 175 organisaties aangesloten, waaronder Coöperatie Slimmer Leven.

De Parade was de eerste landelijke bijeenkomst had tot doel ontmoeting te organiseren, een moment waarop afspraken voor samenwerking ontstaan of ideeën worden uitgewisseld over vraagstukken die spelen. Daarnaast werd er meer toelichting gegeven over de drie bij het pact horende programma’s eenzaamheid, langer thuis en verpleeghuiszorg.

De dag werd geopend door de minister van VWS, Hugo de Jonge, de Raad van de Ouderen en Astrid Joosten als dagvoorzitter. Hugo de Jonge benadrukte in zijn verhaal de noodzaak om de zorg radicaal te vernieuwen. Het is essentieel dat daarbij alle partijen meedoen, en niet alleen de zorgorganisaties. De Jonge noemde in dit kader de Brainport-regio als goed voorbeeld van een regio waar verschillende partijen al geruime tijd samenwerken om innovatie en zorg slim te combineren en doorbraken te realiseren. Vervolgens werd de Raad van de Ouderen gepresenteerd aan de aanwezigen. De Raad van Ouderen adviseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg en vraagt aandacht voor relevante thema’s. De Raad van Ouderen bestaat uit 11 betrokken leden van regionale ouderendelegaties en landelijke ouderenorganisaties die een breed netwerk van ouderen vertegenwoordigen.

Na de plenaire opening was het tijd voor het middagprogramma: inspirerende en vooral concrete voorbeelden van verschillende initiatieven uit het land. In totaal waren er 18 verschillende samenwerkingsinitiatieven van partijen van binnen en buiten de zorg met hetzelfde doel; het verbeteren van de zorg voor ouderen. Ook Coöperatie Slimmer Leven was als lid van het Pact uitgenodigd om een dergelijke pitch te verzorgen. Paula -Nelissen, voorzitter Raad van Bestuur bij RSZK en bestuurslid bij de Coöperatie, heeft deze taak op zich genomen. Paula lichtte in haar verhaal de unieke samenwerking die de Brainport-regio zo kenmerkt toe. Vervolgens ging ze in op een aantal concrete voorbeelden van hoe RSZK en de regio in unieke samenwerkingen bepaalde uitdagingen in de zorg aanvliegen. Onder andere via de Langer Thuis Ondersteuner van Summa Zorg, het project WijIk Toekomst en het project Slimme Wijk. De presentatie van Paula werd door de aanwezigen als inspirerend en eerlijk ervaren.

Het evenement werd plenair afgesloten met onder andere de directeur-generaal Langdurige Zorg Kees van der Burg. Het was een mooie eerste stap om kennis uit te wisselen, inspiratie op te doen en (nieuwe) samenwerkingsverbanden aan te gaan. In navolging op deze bijeenkomst bouwt VWS verder aan het netwerk van partijen dat zich wil inzetten voor betere zorg en ondersteuning aan onze ouderen. Coöperatie Slimmer Leven zal daarbij betrokken blijven en verbindingen maken met de regio waar mogelijk.