Coöperatie Slimmer Leven deelt regionale visie op ‘personalised healthcare’ tijdens Roche Dialogues

Op woensdag 27 maart organiseerde Roche, marktleider op het gebied van in-vitrodiagnostiek, in het kader van Roche Dialogues een middag in Eindhoven rondom personalised healthcare. Met de Roche Dialogues wil Roche partijen samenbrengen om na te denken over een nieuw ecosysteem voor de zorg: patiënten, verzekeraars, overheden, bedrijven, ziekenhuizen, jonge zorgprofessionals, betrokken burgers.

Personalised healthcare

Want, gepersonaliseerde zorg is de toekomst. Nieuwe technologische mogelijkheden maken het steeds meer mogelijk om de juiste behandeling te kunnen geven aan de juiste patiënt op het juiste moment. Door middel van comprehensive genomic profilering bijvoorbeeld ontstaat inzicht in de genetische veranderingen in een tumor van één patiënt. Dan kan blijken dat iemand met longkanker baat heeft bij een medicijn dat is geregistreerd voor darmkanker.

Het huidige zorgsysteem is daar nog niet op ingericht. Om ten volle van nieuwe methodieken met behulp van Artificial Intelligence te kunnen profiteren, is datadelen cruciaal. Ook daar zitten nog haken en ogen aan. De arts-patiëntrelatie zal veranderen. Gedeelde besluitvorming vraagt nieuwe vaardigheden van artsen én patiënten.

Regionale visie op Persoonlijke GezondheidsOmgeving

Tijdens de middag werd dit allemaal besproken. In het eerste deel van de middag werden er inspirerende verhalen over personalised healthcare gedeeld door zes sprekers. Één van de sprekers was directeur van Coöperatie Slimmer Leven Marcel de Pender. Hij nam de aanwezigen mee in de regionale ontwikkelingen rondom Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO). In het tweede deel ging de groep uiteen om onder leiding van moderatoren aan de slag te gaan met de dilemma’s die zich rond personalised healthcare voordoen en die door de zes sprekers werden toegelicht. De middag werd vervolgens afgesloten met een netwerkborrel.