Brabant Connected Health van start met Regionale Zorginfrastructuur

Door de coronacrisis is de noodzakelijke transitie van de gezondheidszorg nog duidelijker geworden. Naast een haperende gezondheidszorg heeft deze gezondheidscrisis ook een ongekende impact op de economie. Snelle en omvangrijke digitalisering van de zorg kan een bijdragen leveren aan de gewenste transitie. Een focus op gezondheid, leefstijl en leefomgeving doet een appél op inwoners om zelf initiatief te nemen, maar vereist ook ondersteuning van nieuwe diensten en producten waarmee professionele (en informele-) zorgverleners betrokken kunnen worden. Relevante patiëntgegevens moeten met de juiste betrokkenen en op het juiste moment gedeeld kunnen worden, waarbij we streven naar de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plaats. Samenwerking tussen de professionals voor het bieden van accurate zorg, zo mogelijk in de leef- en werkomgeving, is essentieel.

De realiteit wijst echter uit dat de data van de patiënt niet of nauwelijks tussen professionals wordt gedeeld; professionals werken met verschillende systemen, hebben geen toegang tot de data die patiënten zelf monitoren, etc. Er zijn nationale stimuleringsregelingen die zorgorganisaties stimuleren om (bepaalde) data te delen met inwoners via een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO). Dit is echter één op één tussen zorgorganisatie en inwoner terwijl in een zorgproces juist de diverse betrokken zorgorganisaties samen met de inwoner en zijn/haar informele netwerk baat kunnen hebben bij digitale gegevensuitwisseling. Kortom; er is behoefte aan een regionale zorginfrastructuur, waar digitale uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen zorggebruikers in Nederland en hun zorgverleners wordt gefaciliteerd. Hierbij is er ook de behoefte om niet in iedere regio het wiel opnieuw uit te vinden, maar te leren van andere initiatieven.

Ellen Engelen (Syntein): “Een initiatief als Brabant Connected Health is een stimulans om het juiste gesprek in de regionale context te voeren”.

Brabant Connected Health

Al enige tijd geleden hebben partijen in de provincie Noord-Brabant zich verenigd om de ambitie van een regionale zorginfrastructuur na te streven in het project Brabant Connected Health. Met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst is afgelopen week dit gezamenlijk streven ook officieel bekrachtigt. Onder leiding van Coöperatie Slimmer Leven wordt er samen met de consortiumspartners (Care Innovation Center, Syntein, RZCC, REN, Zorgbelang en Meditools) tot en met 2023 gewerkt aan het ontwikkelen van de benodigde regionale zorginfrastructuur.

Margit Ruis (Zorgbelang): “We zijn blij dat we bijdragen aan de regionale zorginfrastructuur. Digitale zorgtoepassingen binnen deze regionale infrastructuur kunnen de inwoners van Brabant helpen met het nemen van de eigen regie en het versterken van zelfmanagement van hun gezondheid en zorg”.

Brabant Connected Health zorgt er in drie regio’s in Brabant (Noord-Oost, Zuid-Oost en West-Brabant) voor dat:

  1. We helder krijgen wat de meerwaarde van het uitwisselen van data voor zowel patiënten als professionals is. Welke data is belangrijk? Regionale zorginfrastructuren worden hiervoor opgezet en een aantal concrete zorgpaden worden uitgewerkt;
  2. Use-cases worden ontwikkeld, uitgewerkt, getest, geëvalueerd en waar mogelijk geïmplementeerd;
  3. Er wordt gewerkt aan het technisch ontsluiten van gezondheidszorgdata van zorgorganisaties naar de patiënten en omgekeerd;
  4. De aanwezige (boven) regionale samenwerkingsverbanden en zorginfrastructuur versterken.

Dit alles met als doel om in de toekomst zoveel mogelijk inwoners te laten beschikken over een PGO waarmee zij direct toegang hebben tot hun gezondheidsgegevens van verschillende zorgaanbieders.

Resultaten

Het doel van het project is dat in 2030 80% van de chronisch zieken in Noord-Brabant kunnen beschikken over een PGO en direct toegang hebben tot hun gezondheidsgegevens van verschillende zorgaanbieders en dit kunnen delen met wie zij zelf willen.

Chantal van Spaendonck (Care Innovation Center): “De technische verbindingen en uitwisselmogelijkheden enerzijds, en de inhoudelijke kant van het delen van de juiste informatie, het verlenen van andere zorg en ondersteuning anderzijds, komen in dit project samen. Uiteraard zijn we voor het behalen van onze ambitie afhankelijk van nationale en regionale ontwikkelingen, maar we merken nu al dat door dit project de aandacht voor, en de mindset omtrent, het uitwisselen van digitale informatie zorgt voor meer urgentie en een andere mindset in de verschillende regio’s in Brabant”.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in