8,5 ton voor Brabantse zorginnovaties

Provincie Noord- Brabant verleent een subsidie van ruim 8,5 ton aan het Care Innovation Center (CIC) en Coöperatie Slimmer Leven voor het project ‘Samen beter voorbereid op de toekomst’.

Brabantse bedrijven en kennisinstellingen in de life sciences & health-sector zijn al succesvol in het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten voor de gezondheidszorg. De provincie wil zich verder ontwikkelen tot een toonaangevende regio op dit gebied en zich nog meer verbinden aan de huidige veranderingen en trends in de zorg.

Toespitsen op behoefte

Slimmer Leven en het Care Innovation Center werken samen met Brabantse middelgrote en kleine bedrijven aan het testen en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten voor de gezondheidszorg. Door die samenwerkingen kunnen innovaties sneller naar de markt worden gebracht. Mensen kunnen zo sneller de juiste zorg op de juiste plek krijgen, thuis, bij de huisarts of in het ziekenhuis. Zo kunnen consulten en controles bijvoorbeeld dankzij digitale toepassingen op afstand gedaan worden.  De ontwikkelaars werken ook samen met patiënten en zorgmedewerkers. Producten kunnen daardoor beter worden toegespitst op de behoeften van de gebruikers.

Bewustwording en vaardigheid

De provincie wil dat innovatieve toepassingen in de zorg sneller in gebruik worden genomen dan dat nu het geval is. De provincie zet dan ook in op bewustwording van de voordelen van nieuwe technologie en vaardigheid in de toepassing ervan bij medewerkers in de zorg. In de Health Innovation School werken daarom vijftig Brabantse zorgprofessionals met elkaar aan meer efficiënte en vraaggestuurde zorg.

“Het CIC en Slimmer Leven verbinden de economische topsector Life Sciences & Health met de praktijk. Ze zijn daardoor voor de provincie een belangrijke partner om de kennis van ondernemers en onderwijsinstellingen te laten werken voor de gezondheidszorg van morgen. Dat biedt versterkt de innovatiekracht van de sector die daardoor nieuwe producten voor de zorg kan blijven ontwikkelen”, aldus gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen (Economie, Kennis en Talentontwikkeling).

Financiering

Slimmer Leven is een coöperatie in Zuidoost-Brabant met ongeveer 60 leden: huisartsen, zorgaanbieders, -groepen en -verzekeraars, kennisinstellingen, overheden, woningbouwverenigingen en ontwikkelingsmaatschappijen. Het CIC wordt ontwikkeld en gefinancierd door zorgorganisaties in West-Brabant. Tante Louise, Groenhuysen en Bravis vormen samen het bestuur. Het project duurt 3,5 jaar en wordt naast de provincie gefinancierd door CIC en Slimmer Leven. Zij dragen gezamenlijk ook ongeveer 8,5 ton bij, in geld en in menskracht.

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in