65-plussers ontwerpen eigen reistechnologie tijdens SOULMATE-workshops

Aan het begin van de zomer werden twee workshops gehouden waarbij de ervaringen met het maken van reizen en de mening over technologie van 65-plussers verzameld werden in het kader van het project SOULMATE. Als vervolg daarop werden nogmaals twee workshops georganiseerd in Helmond en Sterksel in augustus en september. In deze workshops hebben 65-plussers hun eigen technologie ontworpen en feedback gegeven op technologieën in opkomst, die het maken van reizen moeten ondersteunen of vergemakkelijken.

Na een korte terugblik op de vorige workshops, gingen de deelnemers aan de slag met hun eigen technologie. Waar het in het begin moeilijk te bedenken was wat hun behoefte nu was op het gebied van reis-ondersteunende technologie (naast het bestaan van Google Maps), waren de deelnemers na een paar minuten volop bezig met het ontwerp van hun eigen technologie. Zowel in Helmond als in Sterksel werd vaak gesproken over het bundelen van allerlei fiets-, OV- en andere reisapps in één app met daarbij de kanttekening dat die app uitermate simpel te bedienen moet zijn. Bijvoorbeeld met spraakbediening, gaven ze in Sterksel aan. Enkele deelnemers maakten al veel gebruik van spraakbediening, voornamelijk omdat het makkelijk en snel werkt, zeker wanneer typen steeds moeilijker wordt door het afnemen van gevoel of trillen van de vingers.

Na het bespreken van ieders ontwerp, werden de technologieën van de technologiepartners uit het project SOULMATE gedemonstreerd en gaven de 65-plussers hun mening. Deze liep uiteen van “Interessant voor mensen die moeilijk ter been zijn/een lichte verstandelijke beperking/dementie hebben, maar ik zou dat niet gebruiken” tot aan “Zolang al die mogelijkheden geen hinder zijn, is dat handig om te gebruiken”.

Alle input en feedback uit de workshops is vastgelegd en wordt gebruikt om de technologie ter ondersteuning voor het maken van reizen door 65-plussers daadwerkelijk te ontwerpen. Wanneer de technologie voldoende uitgewerkt is, zullen de deelnemers van de workshops en andere 65-plussers benaderd worden om deel te nemen aan de eerste testronde. Mocht je interesse hebben om deel te nemen, laat dit dan weten door middel van een e-mail naar m.ruis@slimmerleven2020.com.