Vooruitblik bouwsteen Samenwerken

De bouwsteen Samenwerken blijft inspelen op de beweging die ontstaat vanuit de vragen uit de wijk. De bouwsteen wil komende jaren aansluiten bij de inwoners en hen inspireren met voorbeelden uit het land. Het doel blijft om aansluiting te zoeken bij de meest kwetsbare inwoners, wat een flinke uitdaging is. Inwoners bepalen de doelen en resultaten. Het is onderdeel van de uitdaging om als professionals níet te gaan bepalen wat het resultaat moet zijn. Als we de komende jaren kunnen bereiken dat professionals op deze wijze samenwerken in de wijk t.b.v. de inwoner dan is de missie van onze bouwsteen geslaagd.

Concreet blijven we mogelijkheden organiseren in en voor wijken om elkaar te kunnen inspireren en te horen waar men mee bezig is. Een kijkje in de keuken van de ander en daarnaast thema’s die leven met elkaar te bespreken.