Onderzoek Vitaal in Brainport bedrijfslijn

De bedrijfslijn van coalitie Vitaal in Brainport bestaat uit vijf koplopers: Simac, Dela, Fontys Hogeschool, het Catharina Ziekenhuis en Ergo. Deze organisaties hebben bij elkaar in de keuken gekeken en inzichten gedeeld met betrekking tot elkaars vitaliteitsprogramma’s. Tijdens de laatste bijeenkomst is het KIA maatschappelijk verdienmodel onderzoeksplan besproken. Dit verdienmodel is door Fontys Hogeschool samengesteld. Onder leiding van Prof. dr. Steven Vos (lector Fontys Sporthogeschool en Hoogleraar bij TU/e) start medio januari 2023 een innovatieversnellingsonderzoek naar vitaliteits- en gezondheidsimplementatievraagstukken die bij onder andere de koplopers leven. Het doel is om verdere implementatie van vitaliteitsprogramma’s bij bedrijven in de Brainport regio te stimuleren.

Gedurende de uitvoering van het onderzoek (periode januari tot mei 2023) worden tussentijdse inzichten en bevindingen gedeeld. Bijvoorbeeld bij de Masterclasses vanuit Fontys Sporthogeschool. Afsluitend presenteren de koplopers hun vitaliteitsprogramma’s nogmaals tijdens een afsluitende conferentie in mei 2023, genaamd “DE STAP naar gezondere werkomgevingen”. Alle regionale werkgevers uit de Brainport regio worden nog voor deze conferentie uitgenodigd. Resultaten uit het onderzoek worden hier ook gedeeld. Naast kennisdeling heeft deze conferentie tot doel andere organisaties te interesseren om zich bij de Vitaal in Brainport bedrijfslijn aan te sluiten. De Vitaal in Brainport bedrijfslijn breidt de komende jaren graag verder uit.