GROZ bedrijfsaanpak van start

Op maandag 21 februari vond de startbijeenkomst GROZ bedrijvenaanpak plaats. Simac fungeert samen met Dela, van de Valk, Ergon en Fontys als initiatiefgroep om te komen tot een gezamenlijk plan van aanpak voor werkgevers in de regio om de doelstellingen van Vitaal Brainport te verwezenlijken. Binnen Simac staat gezondheidsbevordering en preventie reeds hoog op de agenda en in 2021 is een vitaliteitsmedewerker aangesteld om hieraan invulling te geven. Ook bij de andere bedrijven van de initiatiefgroep wordt veel aandacht besteed aan vitaliteit van de medewerkers. Ieder vanuit een eigen visie en met andere accenten. De komende periode gaan de deelnemende organisaties deze kennis en ervaring delen en hopen we te komen tot een inspirerende blauwdruk voor andere organisaties in de Brainportregio waarmee we onze maatschappelijke rol in de gezondheidszorg kunnen uitdragen.

Simone Dekkers, vitaliteitsmedewerker Simac