Een heel gezond 2023!

Het eind van het jaar komt eraan. Alle reden om terug te blikken op het eerste volle jaar waarin we met de coalitie Vitaal in Brainport hard hebben gewerkt aan de transformatie van zorg naar gezondheid volgens de GROZ filosofie. We hebben samen heel wat in gang gezet: de bottom-up beweging met inwoners in 4 wijken, de bedrijfslijn, de start van 4 prachtige doorbraakprojecten en het vormgeven van de 5 bouwstenen die de infrastructuur van de beweging gaan vormen. Onderstaande infografic geeft een totaaloverzicht van wat er is bereikt in het eerste jaar. De energie spat eraf!

Ondertussen zijn de voorbereidingen van het uitvoerplan voor de komende drie jaar in volle gang. Op basis van de input van de leden van de coalitie wordt het een heel ambitieus plan. Het plan borduurt voort op jaar 1, maar nadrukkelijk met een paar schepjes er bovenop. Medio januari wordt het concept plan in de partnerraad besproken.