Bezoek professionele werkplaats Community de Mortel

Vorige maand heeft wethouder Monique Esselbrugge (Dr.) van MBO/HBO/WO onderwijs een bezoek aan de professionele Werkplaats Community de Mortel van Fontys Hogeschool/Summa gebracht. Hoe werkt dit anders dan traditioneel onderwijs voor studenten, medewerkers en onderzoekers in het onderwijs? Hoe is dit anders dan het hoger beroeps onderwijs zoals de meeste volwassenen dit kennen?
Hoe kan het bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken? Met partners zoals o.a. Summa College, Dynamo, Lumens, Archipel Zorggroep en Vitalis is de samenwerking getoond. Studenten vertelden over de maatschappelijke projecten. En wat het betekent voor henzelf. Betrokken professionals geven aan dat zij ook blijven leren. Onderzoekers werken integraal en multidisciplinair en bewaken de voortgang van onderzoek en implementatie voor het onderwijs en werkveld.