Belangrijke stappen naar een gezondere regio

Donderdag 25 november heeft onder grote belangstelling de Kick-off van ‘Vitaal in Brainport’ plaatsgevonden. Tijdens deze digitale bijeenkomst hebben we samen de start van GROZzerdam ‘Vitaal in Brainport gevierd. Daarnaast was deze bijeenkomst de start van een regionale beweging rondom gezondheidsbevordering en preventie. 71 individuele organisaties tekenden tijdens deze feestelijke bijeenkomst een regioakkoord om samen de schouders te zetten onder een beweging die ervoor moet zorgen dat in 2030 alle inwoners van de Brainport-regio tenminste 3 extra jaren leven in goede gezondheid. En waarin de gezondheidsverschillen met 20% zijn afgenomen. 

Dat er ingrijpende en duurzame veranderingen nodig zijn binnen het zorgstelsel, de samenleving en de financiering van zorg is inmiddels bij de meeste bekend. Samen staan we voor deze uitdaging. Afgelopen jaar hebben Coöperatie Slimmer Leven, GROZzerdam ‘Vitaal in Brainport’, GGD Brabant-Zuidoost en gemeente Eindhoven daarom het initiatief genomen om een regioakkoord op te stellen met daarin een gezamenlijke visie/missie, veranderaanpak en afspraken rondom gezondheidsbevordering en preventie. Tijdens de Kick-off van Vitaal in Brainport is het regioakkoord ‘Gezonder leven voor iedereen’ ondertekend door de vier initiatiefnemers namens hun achterban. Daarnaast hebben 71 individuele organisaties zich gecommitteerd aan deze gezonde beweging en zetten dit kracht bij met een handtekening onder het akkoord. En dit is nog maar het begin, want het streven is naar zo veel mogelijk deelnemers en merkbaar resultaat voor de inwoners.

GROZzerdam ‘Vitaal in Brainport’

De beweging ‘Vitaal in Brainport’ heeft sinds begin dit jaar de officiële status GROZzerdam, en heeft als eerste in Nederland ook VWS-financiering gekregen om de eerder genoemde missies te realiseren. De officiële start van de beweging is vandaag feestelijk ingezet met een presentatie van keynote spreker Machteld Huber, founder van Institute for Positive Health (iPH). Vervolgens is men meegenomen in de aanpak van het eerste jaar, belicht vanuit verschillende perspectieven. Daarin was natuurlijk aandacht voor het succesvolle wijkexperiment in de Achtse Barrier in Eindhoven, waar het allemaal begon; met de burger centraal.

Samen voor gezonde leefstijl in gezonde omgeving

De kracht in de regio ligt bij het samen werken aan een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving. Er is veel energie en er zijn talrijke initiatieven op het gebied van gezondheid, vitaliteit en preventie van gemeenten, wijken, scholen, ondernemers, verenigingen, bedrijven en inwoners. Er is behoefte aan richting, verbinding en synergie, zodat we van elkaar kunnen leren en ervaringen kunnen delen en elkaar kunnen stimuleren.

Aanhaken op beweging

Vitaal in Brainport pakt dit op en zorgt ervoor dat we samen sterker staan en dat gezond leven een permanente beweging wordt die onze regio kenmerkt. En dat dit goede initiatief aanstekelijk werkt voor iedereen. Wil je ook aanhaken? Neem dan contact op via info@slimmerleven.org.