Coalitie nieuws

Vooruitblik bouwsteen Samenwerken

Vooruitblik bouwsteen Samenwerken

De bouwsteen Samenwerken blijft inspelen op de beweging die ontstaat vanuit de vragen uit de wijk. De bouwsteen wil komende jaren aansluiten bij de inwoners en hen inspireren met voorbeelden uit het lan...

Lees meer
Onderzoek Vitaal in Brainport bedrijfslijn

Onderzoek Vitaal in Brainport bedrijfslijn

De bedrijfslijn van coalitie Vitaal in Brainport bestaat uit vijf koplopers: Simac, Dela, Fontys Hogeschool, het Catharina Ziekenhuis en Ergo. Deze organisaties hebben bij elkaar in de keuken gekeken en...

Lees meer
Prognose SROI 2022 Achtse Barrier

Prognose SROI 2022 Achtse Barrier

Het afgelopen jaar heeft de bouwsteen Monitoring een prognose SROI 2022 uitgevoerd in de Achtse Barrier. Een SROI is een methode waarmee een uitspraak gedaan kan worden over hoe de inspanningen/invester...

Lees meer
Bouwsteen Monitoring brengt structuurelementen in beeld

Bouwsteen Monitoring brengt structuurelementen in beeld

De afgelopen maanden heeft de bouwsteen Monitoring de structuurelementen in beeld gebracht in de Achtse Barrier, Eckart-Vaartbroek (Woensel-Oost) en Son en Breugel. Structuurelementen zijn kenmerken die...

Lees meer
6 subsidies toegekend!

6 subsidies toegekend!

1 november 2022 is de eerste subsidie toegekend door het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport (VWS). Er is en wordt momenteel met alle partners gesproken om het eerste boekjaar samen af te s...

Lees meer
Inspiratiesessie ‘Meer mogelijk maken met DE STAP naar gezonder’

Inspiratiesessie ‘Meer mogelijk maken met DE STAP naar gezonder’

We maken samen meer mogelijk met DE STAP naar gezonder. Woensdagmiddag 7 december waren 50 professionals bij de eerste regionale inspiratiesessie van DE STAP naar gezonder bij Fontys Hogeschool. Veel mo...

Lees meer