Werkgroep Regio-architectuur enthousiast van start

Samen met IT-architecten uit de regio is RZCC de werkgroep Regio-architectuur gestart. Deze werkgroep ontwerpt een regio-architectuur waarop toekomstige keuzes op het gebied van gegevensuitwisseling gebaseerd kunnen worden. In januari was de eerste bijeenkomst. De deelnemers hebben toen aangegeven wat zij verwachten van een regio-architectuur en hebben samen een vertrekpunt bepaald.

Een aantal deelnemers gaat nu verder met het ontwikkelen van een basis voor een regionale keuzehulp. Deze moet inzichtelijk maken wat er allemaal in de regio wordt uitgewisseld en met welke partijen, zodat zorgaanbieders snel kunnen zien waarop ze eventueel kunnen aanhaken. Collega-RSO REN West-Brabant heeft iets soortgelijks gemaakt. Zij hebben een informatieplaat ontworpen waarbij de bron- en uitwisselingssystemen van de zorginstellingen en zorggroepen in West-Brabant schematisch zijn weergegeven. Deze plaat dient als uitgangspunt voor casussen zoals de verpleegkundige overdracht en onderling verwijzen.  Door dit subsidietraject zijn de contacten geïntensiveerd en leren we nog meer van elkaar.

Verder maakt de werkgroep een prioriteitenlijst met mogelijke onderwerpen waarover de groep zich qua architectuur zal buigen. In het ideale geval komt de focus hierbij meer komen te liggen op de informatie en het zorgproces, waarbij wordt gekeken of het ICT-gedeelte van de applicaties weer een middel kan worden in plaats van een doel op zich. Later bekijkt de werkgroep of een visie op de architectuur kan worden vastgesteld, waarin bepaalde uitgangspunten staan waaraan we als regio willen voldoen.

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in