Werkplaat DE STAP naar eerlijke kansen op een gezond leven

Met DE STAP naar gezonder streven we naar verbetering van de gezondheid van inwoners en verkleining van de gezondheidsverschillen tussen inwoners. Samen zetten we stappen om deze missies (alle inwoners 3 extra gezonde jaren en 20% minder gezondheidsverschillen) te realiseren.

Om met elkaar te delen en van elkaar te leren over het terugdringen van de gezondheidsverschillen in onze regio organiseren we op dinsdag 30 mei van 15.30 tot 17.30 uur de regiowerkplaats DE STAP naar eerlijke kansen op een gezond leven. De werkplaats vindt plaats bij Rabobank (Fellenoord 17, Eindhoven). Inspiratie, goede voorbeelden en interactie rondom dit thema staan in deze werkplaats centraal. Als coalitiepartner/geïnteresseerde nodigen we u van harte uit om aan te sluiten bij deze werkplaats en samen (weer) een stap te zetten richting onze gezamenlijke missie.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • Opening door dagvoorzitter Peter Vossen (Ergon)
 • Keynote Michel van Schaik (Directeur Gezondheidszorg Rabobank)
 • Gezondheidsverschillen verkleinen: voorbeelden uit de regio
  • Marcel van Sprang (GGzE) – Regioplatform en publiekscampagne DE STAP naar gezonder. Hoe bereiken we de mensen die bijvoorbeeld door armoede veel chronische stress ervaren
  • Marie-Anne Raaijmakers (Taalhuis Son en Breugel) – Signaleren en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid voor professionals uit zorg en welzijn die in contact komen met mensen die minder taalvaardig zijn
  • Marie José Backx (Woonbedrijf) – Samenwerking GGD Brabant-Zuidoost en Woonbedrijf op het thema schimmel- en vochtpreventie in huurwoningen
 • Interactie aan de hand van praatplaat – Toelichting door Julia Hiddink (GGD Brabant-Zuidoost)
 • Plenaire terugkoppeling
 • Borrel

Elke organisatie kan een stap zetten naar eerlijke kansen door hierop focus te leggen voor zijn cliënten, patiënten, klanten en/of eigen medewerkers.

Bent u benieuwd welke stap u kan zetten? Meld u dan aan voor deze werkplaats!

Let op: is deze werkplaats interessant voor andere mensen in uw organisatie of netwerk? Stuur deze uitnodiging dan vooral door! Iedereen is welkom om aan te sluiten.

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in