Symposium Gezondheidszorg Arbeidsmigranten

De gezondheidszorg voor arbeidsmigranten heeft het afgelopen jaar veel publieke aandacht gekregen. Er waren meerdere gevallen waarbij groepen arbeidsmigranten, soms als direct  gevolg van hun werk- en woonomstandigheden, besmet raakten met Covid-19. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelde hierop het ‘Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten’ in dat, onder leiding van Emile Roemer, eind 2020 rapporteerde met een lijst van 50 aanbevelingen. Ook de toegankelijkheid van de gezondheidszorg kwam in dit rapport nadrukkelijk aan de orde.

Healthcare for internationals (H4i) is een non-profit netwerk van zorgaanbieders die de Nederlandse zorg beter toegankelijk wil maken voor internationals, de 1,2 mln buitenlanders die in Nederland wonen en werken.
H4i verkreeg eind 2019 een subsidie van de provincie Noord-Brabant om de zorg in de provincie breder toegankelijk te maken voor internationals. Arbeidsmigranten werden hierbij met nadruk aangewezen als een belangrijke doelgroep.
In het kader van dit project en een daarbinnen geplande pilot in West-Brabant, deden wij onderzoek onder arbeidsmigranten (samen met zorgverzekeraar ENO HolandZorg) en spraken we met verschillende partijen. Duidelijk werd dat de gezondheidszorg voor deze doelgroep bij veel partijen binnen en buiten de provincie hoog op de agenda staat.

 

Symposium Gezondheidszorg Arbeidsmigranten

Op 16 juni van 16.00 – 18.00 uur houdt H4i een online symposium Gezondheidszorg Arbeidsmigranten. U bent daarbij van harte welkom. Als u vindt dat dit symposium interessant is voor een collega, kunt u deze uitnodiging doorsturen.

Tijdens dit symposium zullen de deelnemers met elkaar in gesprek gaan over de zorg aan arbeidsmigranten, hierbij ervaren knelpunten en ontwikkelde oplossingsrichtingen. Hierbij zullen verschillende thema’s aan de orde komen, zoals zorgvraag en zorgaanbod, technologie, zorgverzekering, samenwerking (gemeente, sociale domein, werkgevers), voorlichting en communicatie. De onderwerpen zullen uiteindelijk door de deelnemers bepaald worden. Een aantal sprekers zal deze dialoog kort inleiden.

Welkom zijn belanghebbenden van zorgorganisaties, overheden, kennisinstituten, werkgevers, zorgverzekeraars, enzovoorts.

Het programma ziet er als volgt uit:

Welkom en introductie aanwezige Pascale Voermans Healthcare for internationals  (H4i)
Onderzoek Gezondheidszorg arbeidsmigranten Zeb Bergsma / Dirk Jan Frijling (WiseUp / H4i)
Huisartsenzorg voor arbeidsmigranten, gedeelde verantwoordelijkheid  Fabian Raaijmakers en Herman Savelkouls Huisartsenpraktijk Raaijmakers / PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant
De zorg voor arbeidsmigranten in NO-Brabant Annemarie Cromwijk  
Hybride zorg en de pilot in West-Brabant Jan Frans Mutsaerts / Lennard van Dongen Arene online huisartsenpraktijk
Dialoog Gezondheidszorg Arbeidsmigranten Plenair en break-out sessies  
Conclusies en afronding Plenair  

Bent u geïnteresseerd in deelname, meldt u dan zo spoedig mogelijk aan via info@h4i.nl. Om in het online symposium voldoende interactie tussen de deelnemers te hebben, moeten we het aantal deelnemers beperken.

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in