Kick-off ‘Vitaal in Brainport’

Tijdens deze digitale bijeenkomst vieren we samen de start van GROZzerdam ‘Vitaal in Brainport. Daarnaast is deze bijeenkomst de start van een regionale beweging voor gezondheidsbevordering en preventie en tekenen we daartoe een regioakkoord. De kick-off vindt plaats op donderdag 25 november 2021 van 15.30 tot 18.00 uur.

GROZzerdam ‘Vitaal in Brainport’
We zijn gestart met GROZzerdam ‘Vitaal in Brainport’ en dat willen we op 25 november graag vieren! De beweging ‘Vitaal in Brainport’ heeft sinds begin dit jaar de officiële status GROZzerdam en heeft als eerste in Nederland nu ook VWS-financiering gekregen om de missies te helpen realiseren. Deze missies gaan over het maximaal benutten van het gezondheidspotentieel van alle inwoners van de Brainport-regio zodat zij in 2030 tenminste 3 extra jaren in goed ervaren gezondheid leven, en de gezondheidsverschillen met 20% zijn afgenomen. Tijdens de kick-off gaan we in op de aanpak van het eerste jaar en presenteren we vanuit verschillende perspectieven hoe we dit vormgeven.

Akkoord ‘Gezonder leven voor iedereen’
Ook ondertekenen we tijdens deze kick-off het akkoord ‘Gezonder leven voor iedereen’ met daarin een gezamenlijke visie/missie, veranderaanpak en afspraken over gezondheidsbevordering en preventie. Dit akkoord is opgesteld door vier initiatiefnemers: GROZzerdam ‘Vitaal in Brainport’, Coöperatie Slimmer Leven, GGD Brabant-Zuidoost en Gemeente Eindhoven.

Klik hier om uzelf aan te melden voor de kick-off

Let op! Doordat de kick-off digitaal plaatsvindt kunnen er meerdere personen uit uw organisatie aansluiten.

 

Het programma ziet er als volgt uit:
15.30 uur   Opening – Maaike de Vries, dagvoorzitter
15.30 uur   Waarom GROZzerdammen? – Carmen van Vilsteren, boegbeeld topsector LSH
15.45 uur   Waarom Positieve Gezondheid als rode draad? – Machteld Huber, founder IPH
16.00 uur   Paneldiscussie met bestuurders van de partnerraad Vitaal in Brainport
16.25 uur   Toelichting op het regioakkoord gezondheidsbevordering en preventie – Maarten Klomp, Vitaal in Brainport
16.30 uur   Ondertekening regioakkoord door de initiatiefnemers: Gemeente Eindhoven, GROZzerdam Vitaal in Brainport, Coöperatie          Slimmer Leven en GGD Brabant-Zuidoost

16.45 uur   Pauze

17.00 uur   Toelichting op het werkplan – Maarten Klomp
17.05 uur   Hoe het begon in de Achtse Barrier – Frans Verhees, Wendy Boeijen, Wim Ooms en Jaron Schnitzer
17.15 uur   Discussie panelleden andere GROZzerdam wijken
17.25 uur   Pitches van de 4 doorbraken
1. It’s my Life – Bjorn de Vries
2. Morgen Gezond Weer Op Kaart – Colette de Vries
3. Partnership PSV en Brainport – Nina de Rooij
4. Digitaal aanbod voor mentale fitheid – Karin Lorenz
17.40 uur   Discussie met panel en bouwsteenhouders
17.50 uur   Afsluiting

Wil uw organisatie ook aansluiten bij de beweging en een stap zetten? Neem dan contact op door te mailen naar l.vandoremalen@slimmerleven.org.

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in