Kwartaalsessies Gezamenlijk voor Gezonde Regio’s

Op 15 februari 2022 vindt de volgende Gezamenlijk voor Gezonde Regio’s-bijeenkomst plaats!

Dit keer zullen we elkaar (onder voorbehoud) ontmoeten in Dordrecht. Het thema ‘Gezondheid achter de voordeur’ staat centraal, waarbij we in gesprek zullen gaan over de relatie tussen gezondheid en wonen.

Op 15 februari, 13:00-16:00uur…

… Horen we van verschillende regio’s over wat er in hun regio’s gaande is,

… Inspireren we elkaar met verhalen over het thema Gezondheid achter de voordeur,

… Delen we leervragen op de vijf bouwstenen (Bekostiging, Data/ICT, Lerend Vermogen, Monitoring en Samenwerking)

We zetten steeds een nieuwe stap in deze lerende gemeenschap waarin lokale, regionale en landelijke partijen elkaar vinden. Hier gaan we op 15 februari weer op voortborduren! Zet het dus vast in de agenda!