Kick-off Vitaal in Brainport’

Tijdens deze fysieke bijeenkomst vieren we samen de start van GROZzerdam ‘Vitaal in Brainport. Daarnaast is deze bijeenkomst de start van een regionale beweging voor gezondheidsbevordering en preventie en tekenen we daartoe een regioakkoord. De kick-off vindt plaats op donderdag 25 november 2021 van 15.00 tot 19.00 uur.

GROZzerdam ‘Vitaal in Brainport’
We zijn gestart met GROZzerdam ‘Vitaal in Brainport’ en dat willen we op 25 november graag vieren! De beweging ‘Vitaal in Brainport’ heeft sinds begin dit jaar de officiële status GROZzerdam en heeft als eerste in Nederland nu ook VWS-financiering gekregen om de missies te helpen realiseren. Deze missies gaan over het maximaal benutten van het gezondheidspotentieel van alle inwoners van de Brainport-regio zodat zij in 2030 tenminste 3 extra jaren in goed ervaren gezondheid leven, en de gezondheidsverschillen met 20% zijn afgenomen. Tijdens de kick-off gaan we in op de aanpak van het eerste jaar en presenteren we vanuit verschillende perspectieven hoe we dit vormgeven.

Akkoord ‘Gezonder leven voor iedereen’
Ook ondertekenen we tijdens deze kick-off het akkoord ‘Gezonder leven voor iedereen’ met daarin een gezamenlijke visie/missie, veranderaanpak en afspraken over gezondheidsbevordering en preventie. Dit akkoord is opgesteld door vier initiatiefnemers: GROZzerdam ‘Vitaal in Brainport’, Coöperatie Slimmer Leven, GGD Brabant-Zuidoost en Gemeente Eindhoven.

Wil uw organisatie ook aansluiten bij de beweging en een stap zetten? Neem dan contact op door te mailen naar l.vandoremalen@slimmerleven.org.